Το φροντιστήριο μας διαθέτει το Class VR που είναι μια βραβευμένη, πρωτοποριακή λύση βασισμένη στην τεχνολογία Εικονικής Πραγματικότητας. Σκοπός του Class VR είναι να εντείνει το ενδιαφέρον και να αυξήσει τα επίπεδα αποστήθισης και κατανόησης των μαθητών όλων των ηλικιών.

  • Αυξάνει το ποσοστό αποστήθισης και κατανόησης κατά 75%
  • Συντελεί στην βελτίωση βαθμών και αποτελεσμάτων στα διαγωνίσματα κατά 20%
  • Έρευνες δείχνουν πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδρά πιο αποτελεσματικά στα οπτικά ερεθίσματα και το 90% των πληροφοριών που μεταφέρονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο αποτελούν εικόνες