Οι εγκαταστάσεις μας είναι ιδιόκτητες και κατασκευασμένες εξ αρχής για χρήση σχολείου. Είναι πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ και επιπλέον φέρουν πιστοποίηση και ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1).

Οι εγκαταστάσεις ενός διδακτηρίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και στην πρόοδο των μαθητών. Ένα καθαρό και φωτεινό περιβάλλον με όλες τις ανέσεις είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα που χρειάζεται μια αίθουσα διδασκαλίας. Στόχος μας, η δημιουργία ενός φιλικού και σύγχρονου περιβάλλοντος, που προσφέρει τη βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία, αλλά και την ουσιαστική επαφή με τις γλώσσες και την κουλτούρα τους.

Είμαστε υπερήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αξιοποιήσει τη σύγχρονη τεχνολογία. Σύνδεση Internet σε όλες τις αίθουσες και δυνατότητα σύνδεσης με Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους, δια δραστικοί πίνακες, βιβλιοθήκη, Computer Lab, προβολές ταινιών, θεματικές βραδιές. Όλα αυτά βοηθούν τους μαθητές μας να ανακαλύψουν τη μαγεία της γλώσσας, τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες της, αλλά και τις δυνατότητες που τους δίνονται εφόσον καταφέρουν να κατακτήσουν τη γλώσσα μαζί με την ιστορία και τον πολιτισμό της