Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών συνδυάζοντας την υποδειγματική διδασκαλία υψηλών προδιαγραφών με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων και πρωτοποριακών τεχνικών μάθησης. Ο μαθητής μας αγαπόντας την γλώσσα και τον πολιτισμό της, μαθαίνει εις βάθος την ύλη κάθε τάξης, την κάνει κτήμα του και μπορεί ανάλογα με το επίπεδο του, να δώσει όποια από τα πιστοποιημένα πτυχία του ΑΣΕΠ επιλέξει.

Γιατί σε εμάς έρχεται πρώτα η γνώση και μετά η αναμφίβολή κατάκτηση της τυπικής αλλά και ουσιαστικής πιστοποίησης της.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ