Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών City Languages, έχουμε σχεδιάσει και προσφέρουμε, ειδικά τμήματα Αγγλικών Pre-junior για μαθητές Β’ Δημοτικού.

O στόχος των τμημάτων Pre-Junior είναι διπλός: Πρωταρχικά επιδιώκεται η εξοικείωση των νεαρών μαθητών και μαθητριών με την Αγγλική Γλώσσα και δευτερευόντως, καλλιεργείται θετική ψυχολογία έτσι ώστε οι μικροί μαθητές να αντιμετωπίσουν τη μάθηση ως κάτι που θέλουν και τους αρέσει.

Για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους, τα 45 και πλέον χρόνια εμπειρίας μας υποδεικνύουν με σαφήνεια τις καταλληλότερες παιδαγωγικές μεθόδους: τα παιδιά μαθαίνουν και αναπτύσσουν τη φαντασία και τις δυνατότητές τους μέσα από παιχνίδι, τραγούδι, χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ομαδική συμμετοχή σε δραστηριότητες. Οι έμπειροι και καταρτισμένοι καθηγητές-παιδαγωγοί μας φροντίζουν ώστε όλες οι δραστηριότητες να εκτελούνται σωστά και τα παιδιά να παίζουν, να μαθαίνουν και να δραστηριοποιούνται σε ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Σαν επιπλέον ωφέλεια της παρακολούθησης των μαθημάτων Pre-Junior, μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων που γίνονται τα παιδιά όχι μόνο κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα Αγγλικά αλλά εξοικειώνονται και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάτι που θα τα βοηθήσει περαιτέρω σε όλες τις εκφάνσεις της μετέπειτα ζωής τους.

Το επίπεδο Pre-Junior διαρκεί μία σχολική χρονιά και η συχνότητα των μαθημάτων είναι δύο φορές την εβδομάδα από μία ώρα τη φορά.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σαν στόχο να δείξει στα παιδία ότι χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα και παίζοντας παιχνίδια, βλέποντας video και ακούγοντας παραμύθια, μπορούν να επικοινωνήσουν και να χαρούν.

  • Μόνο με 2 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα τη φορά
  • Χωρίς μελέτη στο σπίτι και επιβάρυνση του προγράμματος των παιδιών
  • Με εξειδικευμένους καθηγητές και παιδαγωγούς
  • Με χρήση Δια δραστικών Πινάκων και multimedia

Το καλύτερο κίνητρο που μπορείτε να δώσετε στο παιδί σας, είναι η χαρά του γι’ αυτό που μαθαίνει. Κι εμείς στην παρέα του City ξέρουμε πως να τους δίνουμε αυτή τη χαρά.

Μαθαίνουμε καλύτερα…… ΜΑΖΙ!