Τα τμήματά μας λειτουργούν βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (Common European Framework of Reference) το οποίο θέτει κοινές προδιαγραφές , στόχους και επίπεδα Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1η Δημοτικού

(χωρίς μελέτη στο σπίτι)

Pre Junior

8 μήνες

2αΔημοτικού

Junior A

9 μήνες

3η Δημοτικού

Junior B

9 μήνες

3η  και 4η Δημοτικού

Junior A & B ή Α Class

10 μήνες

4η Δημοτικού

A Class

9 μήνες

5η Δημοτικού

B Class

9 μήνες

6η Δημοτικού

C Class (Επίπεδο Α1)

9 μήνες

1η Γυμνασίου

D Class (Επίπεδο Α2)

9 μήνες

2α Γυμνασίου

E Class (ΕπίπεδοB1)

9 μήνες

3η Γυμνασίου

Lower Class (Επίπεδο Β2)

9 μήνες

1η Λυκείου

Proficiency Class (Επίπεδο C2)

12 μήνες

Junior AB

Αναλαμβάνουμε τους μαθητές μας στην Τρίτη τάξη του Δημοτικού και σε μία και μόνη χρονιά ολοκληρώνουμε την ύλη δύο τάξεων Junior A και Junior B. Είναι η τάξη για την οποία είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Στο τέλος της τάξης αυτής οι μαθητές μας, για πολλούς εκ των οποίων είναι η πρώτη επαφή τους με τη γλώσσα, όχι μόνο έχουν κτήμα τους μια σημαντική γκάμα λεξιλογίου, αλλά είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν με ευχέρεια αρκετά προχωρημένη γραμματική και να ξεχωρίζουν βασικούς χρόνους. Και όλα αυτά γίνονται ευχάριστα, δια δραστικά και μεθοδευμένα, με ένα σύστημα που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια το πόσο αποτελεσματικό είναι.

Η υψηλή ποιότητα της διδασκαλίας μας, έχει ήδη βοηθήσει όσους το επέλεξαν να αποκτήσουν πτυχίο, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια, και να μιλήσουν άπταιστα αγγλικά!

H τεράστια επιτυχία των μαθητών στο City Languages στις επίσημες εξετάσεις όλων των πτυχίων,  αποδεικνύει την τέλεια προετοιμασία των μαθητών του φροντιστηρίου, την  αποτελεσματικότητα των καθηγητών του και την εμπειρία μας, που  επί 45 χρόνια συνεχίζουμε να αποτελούμε την πρώτη επιλογή ουσιαστικής εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Κάθε χρόνο οι δεκάδες επιτυχόντες, σε απαιτητικά πτυχία και με καλές βαθμολογίες, δικαιώνουν τους μαθητές μας που εμπιστεύονται την ξενόγλωσση εκπαίδευση τους στα κέντρα μας και αποτελούν κίνητρο για την συνεχή εξέλιξη.