10 ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΑΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Γιατί… με άριστα το 10, παρΕΧΟΥΜΕ και τα 10»

01. ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ:

Junior A & B σε μια ΜΟΝΟ διδακτική χρονιά, με ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4 ωρών εβδομαδιαίως ειδικά διαμορφωμένο σε 9 μήνες για να αγαπήσουν τα παιδιά την ξένη γλώσσα από την αρχή. Για παιδιά από 3η ή 4η Δημοτικού!

02. ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ:

Ολιγομελή αλλά και ομοιογενή τμήματα με τις περισσότερες διδακτικές ώρες ανά τάξη.

03. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

Αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό αποτελούμενο από έμπειρους, Έλληνες και Άγγλους καθηγητές με άριστη κατάρτιση και πολύχρονη διδασκαλία στο φροντιστήριο μας.

04. ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ:

Με 95% ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μας σε όλες τις εξετάσεις αναγνωρισμένων πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ.

05. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ:

Ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα εκμάθησης της γλώσσας με βάση την αφομοίωση της ύλης κάθε τάξης και σε συνδυασμό με προκαθορισμένες επαναλήψεις.

06. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ:

Χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων ώστε η περισσότερη μελέτη να πραγματοποιείται στην τάξη και όχι στο σπίτι.

07. ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ:

Χρήση τεχνολογίας από τους μαθητές όλων των επιπέδων: ηλεκτρονικούς υπολογιστές, TABLET, δια δραστικούς πίνακες και στοχευμένη επαφή με τον πολιτισμό της χώρας της ξένης γλώσσας που διδάσκεται.

08. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ:

Παιδαγωγική προσέγγιση στην διαδικασία αξιολόγησης του μαθητή και έλεγχος εμπέδωσης της διδακτέας ύλης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

09. ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ:

Εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες που διδάσκουμε (CEFR) για ορθή εκμάθηση των δεξιοτήτων και με ξεχωριστές ώρες διδασκαλίας της γραμματικής.

10. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:

Συστηματική ενημέρωση και ειλικρινή επικοινωνία με τους γονείς για την απόδοση του παιδιού τους.