Η Αγγλική Γλώσσα έχει καθιερωθεί ως «Διεθνής Γλώσσα» και έχει κατακλύσει το σύγχρονο κόσμο. Είναι η πρώτη επιλογή όλων, ανεξαρτήτου ηλικίας και αποτελεί τη βάση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Τα Αγγλικά θεωρούνται προ απαιτούμενη γλώσσα για κάθε είδους δουλειά αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τομείς καθώς και ως το μέσον επικοινωνίας εκατομμυρίων ανθρώπων στις καθημερινές και επιχειρησιακές τους συναλλαγές την καθιστούν πρώτη στις προτιμήσεις των σπουδαστών και εργαζομένων.

Τα αγγλικά είναι η κυρίαρχη γλώσσα της επικοινωνίας, της επιστήμης, του εμπορίου και των νέων τεχνολογιών. Είναι η γλώσσα που προωθεί η διεθνοποίηση – παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της πολιτικής, με κέντρο τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες Αγγλοσαξονικές χώρες. Σήμερα πάνω από 450 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν την Αγγλική γλώσσα ως μητρική και αποτελεί την ημιεπίσημη γλώσσα άλλων τόσων.

Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.

Αναμφίβολα, η αγγλική γλώσσα αποτελεί σημαντικότατο προσόν για κάποιον που την κατέχει, έστω και στοιχειωδώς, καθώς στον αιώνα που διανύουμε τα αγγλικά έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας. Δεν είναι τυχαίο ότι είτε στην αγορά εργασίας, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε πολύ περισσότερο σε αναλώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες παντός τύπου καθημερινής χρήσης, η αγγλική γλώσσα κυριαρχεί και πολλές φορές θεωρείται και πρωτεύον προσόν για κάποιον ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ή/και επιλέξιμος, ειδικά όταν πρόκειται για την αγορά εργασίας.

Όλοι οι κύκλοι σπουδών έχουν σχεδιαστεί με ευελιξία και πρωτοποριακή αντίληψη σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο (Common European Framework of Reference) και η επιλογή του τμήματος κατάταξης κάθε παιδιού ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις ανάγκες του μετά από προσεκτική και αντικειμενική αξιολόγηση.

Το City Languages ξεχωρίζει με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνει για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία του, τους native speaking καθηγητές του και τη χρήση πολυμέσων. Προσφέρουμε εξειδικευμένα προγράμματα, προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών, τα οποία εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες, που έχουν σαν στόχο να γνωρίσει ο μαθητής εκτός από την γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας.

Αναλαμβάνουμε τους μαθητές μας από την Τρίτη τάξη του Δημοτικού και σε μία και μόνη χρονιά ολοκληρώνουμε την ύλη δύο τάξεων Junior A και Junior B. Εφαρμόζοντας σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στις δυνατότητες που μας παρέχει η νέα τεχνολογία σε συνδυασμό με την 45ετή εμπειρία μας, εξασφαλίζουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πρώτο τους πτυχίο Β1 στη Δευτέρα τάξη του Γυμνασίου. Αν η απόδοση τους κριθεί εξαιρετική μπορούν να πετύχουν και στις εξετάσεις του Β2 (Lower) δηλαδή έπειτα από μόνο 6 χρόνια σπουδών χωρίς θερινά τμήματα.

Η ολοκλήρωση των σπουδών, για την απόκτηση πτυχίου C2 (Proficiency), επιτυγχάνεται μετά από κύκλο σπουδών μέγιστης διάρκειας 12 συνεχόμενων μηνών.