Νέα τμήματα Pre-Junior!

Το ιδανικό ξεκίνημα στα ΑΓΓΛΙΚΑ μπορεί να γίνει στην Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ με την προαιρετική τάξη PRE–JUNIOR (2 ώρες / εβδομάδα). Τα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού είναι ακόμη  πολύ μικρά και αρχίζουν να μαθαίνουν πώς να γράφουν τα Ελληνικά πρώτα. Προτείνουμε να ξεκινούν τα παιδιά τα …