Τα τμήματά μας λειτουργούν βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (Common European Framework of Reference) το οποίο θέτει κοινές προδιαγραφές , στόχους και επίπεδα Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5η ΔημοτικούA Class9 μήνες
6η ΔημοτικούB Class (Επίπεδο A1)9 μήνες
1η ΓυμνασίουC Class (Επίπεδο Α2)9 μήνες
2α ΓυμνασίουD Class (Επίπεδο Β1)9 μήνες
3η ΓυμνασίουE Class (Επίπεδο B2)9 μήνες
1η ΛυκείουProficiency Class (Επίπεδο C2)12 μήνες

Οι μαθητές μας ξεκινούν τα Γερμανικά σαν δεύτερη γλώσσα συνήθως στην Πέμπτη Δημοτικού. Στα 4 χρόνια αποκτούν το πρώτο αναγνωρισμένο πτυχίο στην Γερμανική Γλώσσα, το B1. Συνεχίζοντας τις σπουδές τους για έναν ακόμη χρόνο αποκτούν το Β2. Με ένα ολόκληρο επιπλέον χρόνο αποκτούν το C2 τα οποία πιστοποιούν την άριστη γνώση των Γερμανικών.